Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powaitowej Policji w Ostródzie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Składanie wniosków drogą elektroniczną:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 poz. 180) Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl  Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie aby rozpocząć załatwianie sprawy.

3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.

4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.


Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja "Jak załatwić sprawę?"

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX,GIF, JPG (JPEG),ODS, ODT, PDF, PNG, RTF, SVG, TIF (TIFF), TXT, XLS, XLSX, XML
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może być mniejsza niż 5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 17.04.2019
Data modyfikacji : 27.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Anna Karczewska
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Michał Przybyłek

Nawigacja

do góry