KOMUNIKACJA Z OSOBAMI NIESŁYSZĄCYMI - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKACJA Z OSOBAMI NIESŁYSZĄCYMI

KOMUNIKACJA Z OSOBAMI NIESŁYSZĄCYMI

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
14-100 Ostróda
ul. Handlowa 6
faks 47 732 42 15

Adres poczty elektronicznej: dyzurny@ostroda.ol.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

imię i nazwisko;
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzial_polityki_spolecznej/rejestry_prowadzone_w_wps/rejestr_tlumaczy_jez_migowego

Ponadto u oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie jest terminal wideo do komunikacji dla osób niesłyszących z aplikacją konsultanta. Jest to system wideokonferencji web-owych. 

POLICJA E-USŁUGI

Nowy system e-usług w Policji to platforma, która w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie jednostek w całym kraju. Dzięki tej nowince technicznej osoby niesłyszące będą mogły złożyć zawiadomienie za pośrednictwem tłumacza języka migowego online. System ma wiele innych udogodnień i stanowi idealną bazę do rozwijania kolejnych usług.

Nowy system oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań, z których skorzystają zarówno policjanci, jak i obywatele. Niezwykle ważnym elementem jest wprowadzenie ułatwień w kontakcie z osobami niesłyszącymi, którzy docelowo będą mogli złożyć zawiadomienie w jednostkach Policji za pośrednictwem tłumacza języka migowego dostępnego online. Z punktu widzenia funkcjonariuszy istotną nowością będzie m.in. możliwość powszechnego stosowania przekazu wideo zarówno z komputerów, jak i służbowych urządzeń mobilnych. Kolejną możliwością są usługi: SMS informująca o uruchomieniu procedury Child Alert (z dwustronną komunikacją), centralna książka telefoniczna Policji w Internecie, bezpośrednie połączenie telefoniczne lub wideo z policjantem. Cały system stanowi solidną bazę do uruchomienia kolejnych usług i poszerzania możliwości Polskiej Policji.

Dostęp do „e-usług policja” znajduje się na: http://euslugi.policja.pl/eu/

Metryczka

Data publikacji : 27.09.2023
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Michał Przybyłek
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Michał Przybyłek
do góry